Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Diphyllobothrium latum

Indeling

Diphyllobothrium [genus] (4/4)
latum [soort]

Indeling

Diphyllobothrium [genus] (4/4)
latum [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. ( 1a

1a OorspronkelijkOp eigen kracht ons land bereikt en heeft zich minimaal 10 jaar achtereen voortgeplant. Deze categorie wordt ook wel Autochtoon genoemd.

)
Habitatland
ReferentieBothriocephalus latus Bremser
ExpertCremers, H.J.W.M. (Naturalis Biodiversity Center)