Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Monochamus sartor

Foto: Theodoor Heijerman

Indeling

Lamiinae [subfamilie]
Monochamus [genus] (5/1)
sartor [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Onzekerheid (enkel gebaseerd op inschatting door expert)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Monochamus sartor is een voor Europa inheemse boktor die leeft van naaldbomen. Het lijkt mogelijk dat de soort zich ook in Nederland zou kunnen vestigen.
Vestigingsstatus Niet gevestigd
Zeldzaamheid Uitgeroeid
Invasiviteit Niet invasief
Invasiviteit (toelichting) Monochamus sartor is een voor Europa inheemse boktor die leeft van naaldbomen. Het lijkt mogelijk dat de soort zich ook in Nederland zou kunnen vestigen.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie
 • 1900
 • 1932
 • Jaar van eerste melding 1932
  Natuurlijke verspreiding Europa
  Verspreiding in Nederland
 • Gelderland
 • Noord-Holland
 • Zuid-Holland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) Geïmporteerde individuen zijn verschillende keren in Nederland aangetroffen, maar er zijn geen tekenen van vestiging of voortplanting.
  Habitats
 • Stedelijke gebieden
 • Boreaal bos
 • Gemengd conifeer-/loofbos
 • Wijze van introductie Organisch verpakkingsmateriaal
  Impact
 • Decompositie
 • Herbivorie
 • Ecologische impact (toelichting) Monochamus alternatus kan als vector optreden voor het dennenhoutaaltje, Bursaphelenchus xylophilus, een exotische nematode die schade kan aanbrengen aan den Pinus.
  Economische impact (toelichting) Larven van Monochamus sartor kunnen zich ontwikkelen in recent gekapt hout van Picea, Abies en Pinus, en kan daardoor economische schade toebrengen. Hij kan ook optreden als vector voor het dennenhoutaaltje, Bursaphelenchus xylophilus, een exotische nematode die schade kan aanbrengen aan (handel in) den Pinus.

  Publicaties