Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Monochamus sartor

Foto: Theodoor Heijerman

Indeling

Lamiinae [subfamilie]
Monochamus [genus] (5/1)
sartor [soort]

Monochamus sartor kan vector zijn voor het dennenhoutaaltje Bursaphelenchus xylophilusi (Akbulut & Stamps 2012). Deze nematode kan zeer schadelijk zijn voor den en wordt van boom tot boom overgebracht door Monochamus-boktorren (zie onder Schade en nut). Bursaphelenchus xylophilus komt van oorsprong niet voor in Europa, maar is wel in Portugal terecht gekomen waar veel schade aan dennen plaatsvindt. Het verspreidingsgebied van M. sartor en B. xylophiulus overlappen niet.

Er is nog weinig onderzoek gedaan aan parasitoïden van M. sartor. In de literatuur worden de schildwespen Helconidea dentator en Iphiaulax impostor gegeven (Kenis & Hilszczanski 2004). Ook de  echte sluipwespen Rhyssa persuasoria en Xorides ephialtoides worden genoemd in de literatuur, maar Kenis & Hilszczanski (2004) twijfelen aan de juiste determinatie.

Auteur
J. Noordijk

Bron

Auteur(s)

Noordijk, J.