Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Monochamus sartor

Foto: Theodoor Heijerman

Indeling

Lamiinae [subfamilie]
Monochamus [genus] (5/1)
sartor [soort]

Monochamus sartor kan zich alleen ontwikkelen in hout van bomen die recent zijn gestorven of gekapt, of in hout dat bijna dood of sterk kwijnend is door andere oorzaken (schade door schimmels, vuur, wind of vorst) (Fera 2009). Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan een populatie zulke hoge dichtheden bereiken dat ook eieren in gezonde bomen worden afgezet (Kimoto & Duthie-Holt 2006, Fera 2009).

Monochamus sartor kan wel zorgen dat net gekapt hout aangetast word ten daarmee economische schade toebrengen in productiebossen (Fera 2009). Bovendien kan M. sartor optreden als vector voor het dennenhoutaaltje Bursaphelenchus xylophilus. Als de volwassen boktor vreet aan de takken en naalden van dennen, kunnen nematoden levende bomen binnendringen. Bursaphelenchus xylophilus is een voor Europa exotische soort, die wel in Portugal voorkomt en ook incidenteel in Nederland wordt ingevoerd met verpakkingshout (bron: NVWA https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2012/09/21/vondst-dennenhoutaaltje-in-verpakkingshout-uit-portugal). Het dennenhoutaaltje is zeer schadelijke voor den Pinus omdat ze de sapstromen kunnen verstoppen en is een Europese quarantainesoort. Monochamus-soorten die afkomstig zijn uit gebieden waar het dennenhoutaaltje voorkomt worden eveneens beschouwd als quarantaineorganismen. Met fytosanitaire maatregelen moet geprobeerd worden te voorkomen dat Monochamus-soorten ons land binnenkomen en verspreid worden. Indien een Monochamus-soort wordt gevonden, dient deze verzameld en bij de NVWA (Wageningen) ingeleverd te worden, eventueel via EIS Kenniscentrum Insecten. De ingeleverde exemplaren zullen vervolgens onderzocht worden op de aanwezigheid van het dennenhoutaaltje.

Bron

Auteur(s)

Noordijk, J.