Overslaan en naar de inhoud gaan

Iepenzigzagbladwesp Aproceros leucopoda

Foto: Dick Belgers

Indeling

Argidae [familie]
Aproceros [genus] (1/0)
leucopoda [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Na ontdekking in Overijssel is deze soort uiterst invasief geworden en komt inmiddels uitgebreid in alle provincies van ons land voor, soms in hoge dichtheden.
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Zeer algemeen
Invasiviteit Invasief
Invasiviteit (toelichting) Wijdverspreid in Nederland en vaak talrijk. Ongeslachtelijke voortplanting. De larven vreten aan iepenbladeren.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie 2008 - 2013
Jaar van eerste melding 2013
Natuurlijke verspreiding Azië
Verspreiding in Nederland
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) Uitgebreid en soms talrijk voorkomend op plekken waar iepen groeien.
  Habitats
 • Stedelijke gebieden
 • Agrarische gebieden
 • Verstoorde gebieden
 • Gemengd conifeer-/loofbos
 • Gematigd loofbos
 • Wijze van introductie Verontreinigd kwekerijmateriaal
  Impact
 • Herbivorie
 • Nieuwe bron in voedselweb
 • Concurrentie
 • Sociaal-economisch
 • Ecologische impact (toelichting) De iepenzigzagbladwesp is een nieuwe herbivoor op iepen. Veel waarnemingen zijn gedaan op Hollandse iep (Ulmus x hollandica), maar vraat is ook waargenomen op de zeldzame wilde gladde iep (U. minor) en ruwe iep (U. glabra). Alleen van fladderiep (U. laevis) zijn nog geen aantastingen bekend. Inmiddels is op enkele plaatsen nagenoeg volledige kaalvraat van iepen vastgesteld, maar het effect hiervan op de vitaliteit van de bomen op langere termijn is nog onbekend. Er zijn veel inheemse soorten die iepenbladeren eten en de iepenzigzagbladwesp is daar een nieuwe concurrent voor, met bij talrijk voorkomen mogelijk gevolgen voor deze.
  Economische impact (toelichting) Gemeenten die aangeplante (jonge) iepen onderhouden en boomkwekerijen kunnen economische schade ondervinden door vraat van de iepenzigzagbladwesp.

  Publicaties

  • Mol, A.W.M. 2017. Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae) in 2016 wijd verspreid in Nederland. Entomologische Berichten 77(4): 210-218.
  • Mol, A.W.M. 2017. Eerste geval van economische schade door iepenzigzagbladwesp 27 augustus 2017. Natuurbericht. [link]
  • Mol, A.W.M. & D.H. Vonk 2015. De iepenzigzagbladwesp Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae), een invasieve exoot in Nederland. Entomologische Berichten 75(2): 50-63.