Overslaan en naar de inhoud gaan

Iepenzigzagbladwesp Aproceros leucopoda

Foto: Dick Belgers

Indeling

Argidae [familie]
Aproceros [genus] (1/0)
leucopoda [soort]

Aproceros leucopoda blijkt in ons land voornamelijk in de buurt van menselijke bewoning te worden gevonden. Ruim 70% van de 241 records in ons land is afkomstig uit de bebouwde kom van steden of dorpen of uit de randzone van bebouwd gebied. Larven en vraatbeelden zijn soms aangetroffen in de kroon van hoog opgaande bomen, maar een groot deel van de vindplaatsen betrof struikvormige opslag van iepen langs wegen, fietspaden en dergelijke. Bijna 30% van de records bleek afkomstig uit het buitengebied, hoewel ook daar vaak sprake was van menselijke invloed, zoals erfbeplanting. Voorts bleek dat bijna één derde van de 241 records op korte afstand van grote doorgaande infrastructuur zoals spoorwegen of autosnelwegen ligt. Dit kan er op wijzen dat de stelling van verschillende auteurs, dat Aproceros zich in Europa in korte tijd sterk heeft kunnen uitbreiden via passief menselijk transport, ook voor ons land opgaat. Mogelijk bieden ook de grote rivieren mogelijkheden tot migratie, aangezien ruim één vijfde van alle vindplaatsen in de directe omgeving van de grote rivieren lag.

Bron

Auteur(s)

Mol, A.W.M.