Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote Australische geelstreep Caenoplana variegata

Foto: Ron Ploeg

Indeling

Geoplanidae [familie]
Caenoplana [genus] (3/0)
variegata [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Onzekerheid (enkel gebaseerd op inschatting door expert)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Vier waarnemingen in Nederland. Onbekend of hij zich handhaaft.
Vestigingsstatus Onbekend
Zeldzaamheid Zeldzaam
Invasiviteit Invasief
Invasiviteit (toelichting) Invasieve soort, die anders dan andere invasieve landplatwormen geen vochtige omgeving nodig heeft, waardoor hun overleving in drogere gebieden mogelijk is.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie 2014
Jaar van eerste melding 2014
Natuurlijke verspreiding Oceanië
Verspreiding in Nederland
 • Noord-Holland
 • Zuid-Holland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) Vier waarnemingen in Nederland. Onbekend of hij zich handhaaft.
  Habitats
 • Oeverzones
 • Wetlands
 • Stedelijke gebieden
 • Agrarische gebieden
 • Verstoorde gebieden
 • Gemengd conifeer-/loofbos
 • Gematigd loofbos
 • Struweel
 • Kassen of composthopen
 • Onder menselijk beheer
 • Wijze van introductie
 • Verontreinigd kwekerijmateriaal
 • Transport van habitatmateriaal (grond, vegetatie, hout)
 • Impact
 • Decompositie
 • Predatie
 • Nieuwe bron in voedselweb
 • Abiotische veranderingen
 • Sociaal-economisch
 • Ecologische impact (toelichting) In potentie grote ecologische impact. Staat bekend als predator van regenwormen, en kan voor een aanzienlijke afname van regenwormpopulaties zorgen, wat de bodemstructuur en -fertiliteit negatief beïnvloedt.
  Economische impact (toelichting) Kan economische impact hebben bij aantasting bodemfertiliteit in de landbouw, door het wegvangen van regenwormen. Ook noodzakelijke importrestricties kosten geld.

  Publicaties