Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Leiobunum religiosum

Foto: Jinze Noordijk

Indeling

Phalangiidae [familie]
Leiobunum [genus] (6/3)
religiosum [soort]

Leiobunum religiosum is, net als veel andere Europese hooiwagensoorten, nachtactief. Dan komen ze tevoorschijn en bewegen ze langs rotswanden om naar voedsel (prooidieren, aas en waarschijnlijk ook rottende plantendelen en uitwerpselen) en partners te zoeken. Overdag rusten de dieren op verscholen, donkere plekken. Het schuilen gebeurt soms in aggregaties van tientallen individuen bij elkaar. Dergelijk aggregatiegedrag is zeldzaam onder hooiwagens, maar komt ook bij Leiobunum sp. A en Leiobunum rotundum voor.

Leiobunum religiosum komt net als de andere Europese Leiobunum-soorten in het voorjaar uit het ei en de dieren zijn dan aan het eind van de zomer volwassen. Veel hooiwagensoorten kunnen lang in leven blijven als een periode met kou uitblijft. Het is waarschijnlijk mogelijk dat in Nederland, tijdens een mild begin van de winter, de hooiwagens tot ver in december of zelfs tot begin januari kunnen blijven leven.

Bron

Auteur(s)

Noordijk, J.