Overslaan en naar de inhoud gaan

Agrilus anxius

Foto: Steven Valley

Indeling

Agrilinae [subfamilie]
Agrilus [genus] (17/14)
anxius [soort]

Een groot aantal van de 13 Nederlandse Agrilus-soorten zijn duidelijk kleiner dan 7 mm, helder metallisch gekleurd of duidelijk tweekleurig, en kunnen daarom simpel op grond van lengte en/of kleur van Agrilus anxius onderscheiden worden (Vorst, 2009).

Grotere exemplaren van Agrilus laticornis (4,5-7 mm) en Agrilus angustulus (4-6,5) zouden op grond van kleur verwisseld kunnen worden maar leven niet op berk. Van de drie in Nederland op berk voorkomende prachtkevers is Agrilus olivicolor duidelijk kleiner (4-5,5 mm). Bovendien hebben haagbeuk (Carpinus betulinus) en hazelaar (Corylus avellana) de duidelijke voorkeur van deze soort en wordt hij slechts incidenteel van berk gemeld (Brechtel & Kostenbader, 2002; Vorst, 2009). Agrilus viridis (6,5-10 mm) is metallisch groen en komt in Nederland hoofdzakelijk voor in de vorm typica die leeft op wilg (Salix) (Vorst, 2009).

De enige soort die in Nederland echt gespecialiseerd is op berk is Agrilus betuleti (4-6,5 mm). Deze is iets kleiner maar komt kwa kleur sterk overeen met Agrilus anxius. Grotere exemplaren zouden daarom kunnen worden verwisseld met deze soort. Een belangrijk verschil tussen deze twee soorten is de plaats in de boom waar de keverlarven of vraatsporen aangetroffen worden. Bij Agrilus betuleti bevinden deze zich onder de schors van dunne twijgen en takken, bij Agrilus anxius met name onder de schors van de stam en dikkere takken.

De aanwezigheid van fors uitgevallen prachtkevervraat aan Nederlandse berken zou op de aanwezigheid van Agrilus anxius kunnen duiden. Nadat de kever gevlogen is blijven dergelijke sporen nog jaren zichtbaar. Het gaat dan om de vraatgangen en de voor prachtkevers kenmerkende D-vormige uitsluipopening in de schors.

Het determineren van de larven is specialistenwerk.

Bron

Auteur(s)

Colijn, E.O.