Overslaan en naar de inhoud gaan

Agrilus anxius

Foto: Steven Valley

Indeling

Agrilinae [subfamilie]
Agrilus [genus] (17/14)
anxius [soort]

Voorkomen

StatusExoot, verwacht. (3cE)
Habitatland

Het oorspronkelijke areaal van Agrilus anxius beslaat het grondgebied van de Verenigde Staten en Canada waar berken (Betula) groeien, i.e. de noordelijke en boreale bossen van noordoostelijk Amerika. Door aanplant van berken als sierboom is dit areaal inmiddels uitgebreid en beslaat ook grote delen van de westelijke en zuidelijke staten van de Verenigde Staten (Muilenburg & Herms, 2012). Buiten dit gebied is de soort tot nu toe niet waargenomen (Herms & Muilenburg, 2011).

Waarnemingen

Voor deze soort geldt dat een waarneming gemeld moet worden aan de NVWA (via info@nvwa.nl of T: 0900-0388), eventueel via EIS Kenniscentrum Insecten. Indien mogelijk, graag ook direct een monster opsturen naar het Nationaal Referentie Centrum, NVWA, Geertjesweg 15, Wageningen. Indien dit niet mogelijk is, kan in ieder geval geprobeerd worden een foto te maken om die samen met de exacte locatieaanduiding van de vindplaats door te geven.

Bron

Auteur(s)

Colijn, E.O.