Overslaan en naar de inhoud gaan

Gestreept stinkdier Mephitis mephitis

Indeling

Mephitidae [familie]
Mephitis [genus] (1/0)
mephitis [soort]

Indeling

Mephitidae [familie]
Mephitis [genus] (1/0)
mephitis [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Nee
Betrouwbaarheid beoordeling Redelijke mate van zekerheid (een of enkele bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Het gestreept stinkdier is een exoot die niet op de Unielijst van invasieve exoten staat maar ook niet op de Positief van huis- en hobbydieren, waardoor het dier in principe niet meer mag worden gehouden, er is nog een overgangsregeling. Gestreepte stinkdieren kunnen makkelijk worden verward met andere soorten stinkdieren die ook in Nederland worden gehouden. Dieren in de Nederlandse natuur zijn meestal ontsnapte huisdieren. In 2003 ontsnapten in Haule (Zuidoost Fryslan) tien dieren bij een plaatselijke dierenhandelaar. In 2005 zijn jonge dieren waargenomen. Tot 2011 zijn daar regelmatig stinkdieren gemeld, daarna niet meer. Sinds 2012 zijn nog er nog enkele waarnemingen gedaan van gestreepte stinkdieren.
Vestigingsstatus Niet gevestigd
Zeldzaamheid Zeldzaam
Invasiviteit Invasief
Invasiviteit (toelichting) Predatie, volksgezondheid, overdragen ziektes
Type introductie Opzettelijk en niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie - 2003
Jaar van eerste melding 2000
Jaar van uitroeiing 2011 - 2012
Natuurlijke verspreiding Noord-Amerika
Verspreiding in Nederland (toelichting) Tot 2011 enkele waarnemingen in het Blauwe Bos bij Haulerwijk en in het het Fochtelooërveen
Habitats
 • Waterwegen
 • Oeverzones
 • Wetlands
 • Stedelijke gebieden
 • Agrarische gebieden
 • Verstoorde gebieden
 • Boreaal bos
 • Gemengd conifeer-/loofbos
 • Gematigd loofbos
 • Graslanden en heide
 • Wijze van introductie
 • Botanische tuin/dierentuin/aquaria
 • Huisdier-/aquariumhandel
 • Impact
 • Predatie
 • Ziekteoverdracht
 • Volksgezondheid
 • Ecologische impact (toelichting) Predatie van grondbroedende vogels. Concurrentie met inheemse predatoren van dezelfde grootte.
  Economische impact (toelichting) Sociale en economische schade is vooral te verwachten vanuit het oogpunt van ziekteoverdracht. Het Gestreept stinkdier, en ook de Eastern en Western Spotted skunks, zijn in Noord-Amerika bekende dragers van zoönosen: ze zijn belangrijke dragers van rabiës, maar ook van tularemia en toxoplasmose (Diters & Nielsen 1978, Schowalter et al. 1980). Daarnaast kan het Gestreepte stinkdier als vector fungeren in het doorgeven van rundertuberculose (Dunbar 2004). Overgenomen uit Risicoanalyse stinkdieren in Nederland

  Publicaties