Overslaan en naar de inhoud gaan

Brakwater-strandschelp Rangia cuneata

Indeling

Mactridae [familie]
Rangia [genus] (1/1)
cuneata [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Bevestigd door meerdere experts waaronder Gittenberger & Edmud (2014) en Sluis et al. (2019).
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Lokaal
Invasiviteit Potentieel invasief
Invasiviteit (toelichting) Oorspronkelijk in de Golf van Mexico in ondiepe estuaria met een laag zoutgehalte. Van daaruit zijn estuariene gebieden aan de Atlantische kust van Noord-Amerika gekoloniseerd. Via ballastwater in schepen naar Europa vervoerd. In 2005 in de havens van Antwerpen. In 2007 werden o.a. 6 jaar oudedieren gevonden, dus de soort heeft hier ten minste vanaf 2000 geleefd.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie 2005
Jaar van eerste melding 2007
Natuurlijke verspreiding
 • Noord-Amerika
 • Noordelijke Atlantische Oceaan
 • Verspreiding in Nederland
 • Groningen
 • Noord-Holland
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) Nederlandse vondsten komen eveneens uit brak water. Rond 2005 is het Noordzeekanaalgebied vermoedelijk gekoloniseerd: momenteel algemeen in het IJ en de Amsterdamse Havens. Met dichtheden tot ca. 200 individuen per m² zijn in zijkanaal C en zijkanaal F. Vanaf 2009 ook boven de Wijkertunnel (A9) en bij de sluizen van IJmuiden. In 2010 gevonden in de haven van Gent en het Belgische en Nederlandse deel van het Kanaal Gent-Terneuzen. Anno 2020 is de soort zeer algemeen in wateren in de nabijheid van het Noordzeekanaal en die daar verbinding mee hebben. Ook rond Terneuzen en in het gebied rond de Eemshaven is de soort veel waargenomen.
  Habitats Estuaria en brakwatergebieden
  Wijze van introductie
 • Ballastwater schip/boot
 • Onderling verbonden waterwegen/bassins/zeeën
 • Impact
 • Concurrentie
 • Sociaal-economisch
 • Ecologische impact (toelichting) Hoewel de impact van deze soort beperkt blijft tot brak water, worden er relatief hoge dichtheden gevonden van soms honderden exemplaren per vierkante meter. Het is daarom waarschijnlijk dat het concurreert met inheemse tweekleppige soorten.
  Economische impact (toelichting) Rangia cuneata kan pijpleidingen van bijvoorbeeld koelwatersystemen verstoppen.

  Publicaties