Overslaan en naar de inhoud gaan

Kleine bijenkastkever Aethina tumida

Foto: Jessica Louque

Indeling

Nitidulinae [subfamilie]
Aethina [genus] (1/0)
tumida [soort]

Voorkomen

StatusExoot, verwacht. (3cE)
Habitatland
ExpertOude, J.E. de (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden)

Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de kleine bijenkastkever ligt in zuidelijk Afrika (voor een overzicht van de landen zie Neuman & Elzen, 2004).

Aan het eind van de 20e eeuw werd de soort voor het eerst buiten het natuurlijke areaal gevonden. In mei-juni 1998 ontdekte men in Florida, Verenigde Staten een kever die grote schade veroorzaakte in honingbijkolonies. Na onderzoek van kevers en larven werd deze kever gedetermineerd als Aethina tumida (Elzen et al., 1999). Later bleken al eerder, niet-geïdentificeerde, exemplaren verzameld te zijn in 1996 in de staat Zuid-Carolina (Neuman & Elzen, 2004). Inmiddels is de kleine bijenkastkever bekend uit een grote delen van de Verenigde Staten inclusief Hawaii (2010; Robson, 2012), Egypte (2000; Mostafa & Williams, 2002), Canada (2002; Dixon & Lafrenière, 2002), Australië (2002; Fletcher & Cook, 2005), Jamaica (2005; Anderson et al., 2010), Mexico (2007; OIE, 2007) en Cuba (2012; Lóriga Peña et al., 2014). Zowel onderzoek als de praktijk hebben inmiddels uitgewezen dat het niet alleen importen uit Afrika betreft maar dat de kever ook vanuit de gebieden waar deze recent geïntroduceerd is wordt verspreid via de handel (Lounsberry et al., 2010).

De kleine bijenkastkever werd in 2004 voor het eerst in Europa gevonden. Twee larven werden aangetroffen in een vanuit Texas geïmporteerde zending van 122 koninginnen. Na constatering werden alle bijenkasten van de betreffende importeur vernietigd (Murilhas, 2005). Getuige het uitblijven van verdere meldingen uit Portugal werd deze bestrijding met succes uitgevoerd. In 2014 volgde een grote uitbraak van 61 locaties in Calabrië en Sicilië, Italië. De uitbraak werd bestreden en in 2015 zijn geen besmette bedrijven meer gevonden (Mutinelli et al.,2014; Mutinelli, 2015).

Waarnemingen
Voor deze soort geldt dat waarnemingen gemeld moeten worden aan de NVWA (via het meldpunt dierziekten, telefoonnummer 045-5463188), of eventueel via EIS Kenniscentrum Insecten. Indien mogelijk, graag ook direct een monster opsturen naar het Nationaal Referentie Centrum, NVWA, Geertjesweg 15, Wageningen. Gebruik daarvoor bij voorkeur een verzegelde container en verstuur geen levende kevers, larven of eieren! Dood ze eerst door ze een nacht in een diepvries of in alcohol te bewaren. Indien dit niet mogelijk is, kan geprobeerd worden een foto te maken om die samen met de exacte locatieaanduiding van de vindplaats door te geven.

Bron

Auteur(s)

Colijn, E.O.