Overslaan en naar de inhoud gaan

Perzische berenklauw Heracleum persicum

Foto: Jouko Lehmuskallio

Indeling

Apiaceae [familie]
Heracleum [genus] (4/1)
persicum [soort]

Voorkomen

StatusExoot, verwacht. (3cE)
Habitatland
ReferentieUitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 van de Commissie: tot vaststelling van een lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten krachtens Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad

Heracleum persicum is één van de drie nauw verwante forse Berenklauwsoorten waarvan de arealen verschillende delen van het zuidwesten van Azië omvatten. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van H. persicum omvat Turkije, Iran en Irak. De soort is in verschillende botanische tuinen in Europa geïntroduceerd, maar vooral in Scandinavië (Noorwegen) gaan verwilderen, waar zij een snelle uitbreiding kent. In Noord-Noorwegen is H. persicum de meest voorkomende van de drie Reuzeberenklauwen. Zij het minder frequent dan in Noorwegen komt de soort inmiddels ook voor in Denemarken, Finland en Zweden, en mogelijk ook in Hongarije en Groot-Brittannië. Voor zover bekend is de soort nog niet in Nederland waargenomen.

Bron

Auteur(s)

Beringen, R.