Overslaan en naar de inhoud gaan

Sosnowsky's berenklauw Heracleum sosnowskyi

Foto: Agnese Priede

Indeling

Apiaceae [familie]
Heracleum [genus] (4/1)
sosnowskyi [soort]

Heracleum sosnowskyi lijkt sterk op Reuzenberenklauw en Heracleum persicum. Door sommigen worden deze soorten zelfs als ondersoorten beschouwd. Het zijn hoge kruiden met een dikke penwortel en grote schermvormige bloeiwijzen. Heracleum sosnowskyi wordt minder hoog dan Reuzenberenklauw. De dubbel veerdelige bladeren zijn minder diep gedeeld dan bij Reuzenberenklauw. De bovenkant van de bladen is kaal; de onderkant is spaarzaam behaard. De bladranden zijn kort afgerond getand. De samengestelde schermen met witte bloemen hebben een doorsnee van 30-50 cm en bevatten 30-150 schermpjes. De schermstralen zijn kort behaard. De randbloemen van de schermpjes zijn stralend en 9-10 mm lang, terwijl die van Reuzenberenklauw 12 mm lang zijn. De onrijpe vruchten zijn dicht behaard. De rijpe vruchten zijn bruin met opgezwollen bruine oliestriemen (vittae) die zich uitstrekken over de lengte van de vrucht. De vruchten zijn sterk ruggelings afgeplat met brede vleugels. Op de vleugels zitten talrijke stekeltjes die op kleine ronde of eivormige bobbeltjes zijn geplaatst.

Het op naam brengen van de nauw verwante grote Berenklauwsoorten, buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied, is lastig. Ook al vanwege het feit dat deze Heracleum soorten hybridiseren. Mogelijk komen er in de landen waarvan nu wordt aangenomen dat er alleen H. sosnowskyi voorkomt, ook hybriden voor maar worden deze niet als zodanig herkend. In de voormalige Sovjet unie is H. sosnowskyi gekruist met andere Heracleum soorten in het kader van veredelingsprogramma’s. Mogelijk is de plant die nu in de Baltische staten sterk invasief gedrag vertoont niet een buiten zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied ingeburgerde wilde soort, maar een “cultuurplant” die ontstaan is door van de bij de kruisingsexperimenten ontstane planten, de meest produktieve uit te selecteren.

Gelijkende soorten De belangrijkste verschillen tussen H. mantegazzianum, H. sosnowskyi en H. persicum zijn in onderstaande tabel samengevat. De kenmerken die in de verschillende bronnen worden genoemd zijn echter niet éénduidig en vertonen vaak een grote overlap. 

Bron

Auteur(s)

Beringen, R.