Overslaan en naar de inhoud gaan

Sosnowsky's berenklauw Heracleum sosnowskyi

Foto: Agnese Priede

Indeling

Apiaceae [familie]
Heracleum [genus] (4/1)
sosnowskyi [soort]

Voorkomen

StatusExoot, verwacht. (3cE)
Habitatland
ReferentieUitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 van de Commissie: tot vaststelling van een lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten krachtens Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad

Heracleum sosnowskyi is één van de drie nauw verwante forse berenklauwsoorten waarvan de arealen verschillende delen van het zuidwesten van Azië omvatten. Heracleum sosnowskyi wordt pas sinds 1944 als aparte soort onderscheiden. Het type materiaal is afkomstig uit Georgië. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van H. sosnowskyi omvat het midden en het oostelijke deel van de Kaukasus, het gebied ten zuiden van de Kaukasus en het aangrenzende deel van Turkije. Het oorspronkelijke areaal van reuzenberenklauw Heracleum mantegazzianum omvat de westelijke Kaukasus. Het areaal van Heracleum persicum beslaat Turkije, Iran en Irak. Na 1947 is H. sosnowskyi als voedergewas ingevoerd in het noordwesten van de voormalige Sovjet Unie. In de zestiger jaren van de vorige eeuw werd de plant in meer landen van het voormalige Oostblok geteeld. Aan het eind van de jaren tachtig begon de plant zich buiten de landbouwgebieden te verspreiden. Waarschijnlijk werd dit veroorzaakt doordat de teelt van de soort geëxtensiveerd werd, deels vanwege de anijsachtige smaak die het aan de melk en het vlees gaf en deels vanwege de gezondheidsrisico’s voor mens en vee. Tegenwoordig komt H. sosnowskyi op grote schaal verwilderd voor in Estland, Letland, Litouwen en verder ook in delen van Rusland, Wit Rusland, Oekraïne, Polen, Hongarije en Duitsland. Vooral in Letland, waar H. sosnowskyi in 2002 naar schatting 12000 ha bedekte, is de soort een probleem. Voor zover bekend is de soort nog niet in Nederland aangetroffen.

Bron

Auteur(s)

Beringen, R.