Overslaan en naar de inhoud gaan

Schijnambrosia Parthenium hysterophorus

Foto: Johan van Valkenburg

Indeling

Asteraceae [familie]
Parthenium [genus] (1/0)

Parthenium hysterophorus kan dichte begroeiingen vormen waarbij andere soorten verdrukt worden, vooral in verstoorde situaties zoals ruderaal terrein, stedelijk gebied, bermen en spoorwegen, maar ook langs rivieroevers en overstromingszones. Daarnaast kan de soort schade toebrengen aan landbouw door inkomstenderving en verhoogde kosten voor pesticidengebruik. De soort is giftig voor vee en kan de kwaliteit van melk en vlees beïnvloeden. Het stuifmeel is sterk allergeen. De plant kan dermatitis en ademhalingsproblemen veroorzaken.

Allelopatische bestanddelen in P. hysterophorus kunnen de kieming en groei van diverse inheemse soorten en gewassen hinderen, maar kunnen ook bruikbaar zijn als insecticide of fungicide. Gebruik van compost van Parthenium heeft de hoeveelheid onkruid in rijstvelden doen verminderen. Tegengaan van verdere uitbreiding van de soort kan door verspreiding met machines en vee te voorkomen en door de planten voor de bloeitijd met herbiciden te behandelen of onder te ploegen

Bron

Auteur(s)

Fraaije, R.