Overslaan en naar de inhoud gaan

Amerikaanse voseekhoorn Sciurus niger

Foto: Stefan Hageman

Indeling

Sciuridae [familie]
Sciurus [genus] (3/1)
niger [soort]

Aangezien de voseekhoorn in open bossen in het huidige verspreidingsgebied dominant lijkt te zijn ten opzichte van de grijze eekhoorn, is het waarschijnlijk dat soort ook dominant is ten opzichte van de inheemse rode eekhoorn en deze mogelijk kan verdringen. In Amerika wordt de afname van Abert’s eekhoorn Sciurus aberti geweten aan de introductie van de voseekhoorn. Daarnaast zijn er in Amerika ook aanwijzingen dat uitgezette voseekhoorns een negatieve invloed hebben op populaties van de westelijke grijze eekhoorn S. griseus en de Douglas eekhoorn Tamiasciurus douglasii.

Aangezien er geen introducties bekend zijn in de EU, is de potentiële impact van S. niger op de inheemse flora en fauna onbekend. Een andere mogelijke negatieve impact is de overdracht van ziekten en parasieten op de inheemse fauna.

In het oorsprongsgebied wordt melding gemaakt van schade aan maïs en knoppen van bomen. Er wordt echter niet verwacht dat dit in Nederland grote schade zal veroorzaken, omdat verwacht wordt dat vestiging alleen plaatsvindt in open bossen. Dergelijke bossen hebben meestal geen of slechts een geringe doelstelling op het gebied van de houtproductie.

De Amerikaanse voseekhoorn vervult een belangrijke rol bij het verspreiden van zaden en de bossamenstelling. De dieren bewaren zaden immers individueel of in kleine hoeveelheden op afzonderlijke plaatsen, net onder de oppervlakte.

Voor de Amerikaanse voseekhoorn geldt sinds juli 2012 in Nederland een bezits- en handelsverbod. Een verbod op de invoer, verkoop en het houden van voseekhoorns is een efficiënte maatregel om het risico op introductie tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen.