Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Todds Canadese gans Branta canadensis subsp. interior

Indeling

Branta [genus]
canadensis [soort] (5/1)
interior [ondersoort]

Indeling

Branta [genus]
canadensis [soort] (5/1)
interior [ondersoort]

Voorkomen

StatusExoot. Incidentele import, geen voortplanting. ( 2d

2d Exoot: Incidentele importDoor de mens geïntroduceerd en zich niet voortplantend. Vaak zullen deze soorten niet worden opgenomen.<br /> nb. Voor langlevende soorten als bomen alleen 2a Ingeburgerd (min. drie generaties, 3 locaties) en 2c en 2d. Criteria NHN.

)
Habitatland zoet
ReferentieWaarnemingen aanwezig in NDFF / Waarneming.nl