Overslaan en naar de inhoud gaan

Mediterraan kustdraaigatje Tapinoma darioi

Foto: Theodoor Heijerman

Indeling

Dolichoderinae [subfamilie]
Tapinoma [genus] (11/6)
darioi [soort]

Doordat de hoeveelheid mierenwerksters bij een superkolonie zo groot is, en ze omnivoor zijn en blad- en dopluizen houden, heeft het mediterraan kustdraaigatje een sterk negatief effect op vrijwel alle lokaal voorkomende planten en dieren (zie ook onder ‘Relaties’): prooidierpopulaties zullen krimpen, inheemse mierensoorten verdwijnen door de concurrentie, en planten kunnen verzwakken door de hoeveelheid blad- en dopluizen. In Nederland is er op een plek een kolonie van T. darioi bekend, maar zijn er al op enkele plekken populaties van andere invasieve soorten uit het T. nigerrimum-complex. Deze populaties bevinden zich alleen nog in het (warmere) stedelijke milieu. Verdere opwarming van het klimaat zal de problematiek van exotische mieren in de toekomst waarschijnlijk wel vergroten en mogelijk zelfs verplaatsen naar natuurgebieden (Bertelsmeier et al. 2015). Het lijkt dus een behoorlijk risico om populaties van het mediterraan kustdraaigatje en andere soorten uit het T. nigerrimum-complex in Nederland niet te bestrijden. Hierdoor kunnen ze zich mogelijk aanpassen aan ons klimaat en de kans op een toekomstige verspreiding naar natuurgebieden neemt hierdoor toe.

De vestiging van het mediterraan kustdraaigatje en andere soorten uit het T. nigerrimum-complex in het stedelijk gebied heeft veel nadelige gevolgen voor omwonende (Dekoninck et al. 2016, Heller 2011, Noordijk 2016, Seifert et al. 2017). Bij alle Nederlandse vindplaatsen komen de werksters ook de huizen in om voedsel en misschien ook wel nestgelegenheid te zoeken. Stoepen worden ondergraven zodat tegels snel kunnen verzakken. De mieren ´houden´ bovendien dusdanig veel bladluizen, dat sommige (tuin)planten en bomen hun esthetische waarde verliezen en een bron zijn van plakkerig honingdauw op tuinmeubilair. Bovendien bijten de mieren en spuiten ze afweerstoffen, hetgeen als vervelend ervaren kan worden. Sommige mensen betitelen de aanwezigheid van een superkolonie van mieren naast de tuin sowieso als overlast. Het mediterraan kustdraaigatje wordt dan ook bestreden, door de bewoners zelf of door ingehuurde plaagdierbestrijders, met de nodige kosten tot gevolg.