Overslaan en naar de inhoud gaan

Kip Gallus gallus f. domesticus

Indeling

Gallus [genus]
gallus [soort] (1/1)

Dit prototype van de gedomesticeerde vogel, waarvan er alleen al in Nederland miljoenen gehouden worden, keert kooi of ren soms de rug toe om zijn geluk buiten de directe menselijke invloedssfeer te beproeven. In de atlasperiode werden uit acht blokken waarschijnlijke of zekere broed­gevallen gemeld, te weten bij een eendenkooi en langs de Waal bij Druten (blokken 39-46 en 39-47), bij een onbewoonde watertoren nabij Lopik (38-25), in de middenberm van de A12 bij Woerden (blok 31-54), nabij de rai in Amster­dam (blok 25-45), een bosje bij Kats, Noord-Beveland (blok 48-17), op de Schotsman, Noord-Beveland (blok 42-54) en de duinen bij Zoutelande (blok 48-21). De meeste locaties herbergen een tot enkele vogels, alleen bij de Drutense Eendenkooi (4-10 paren), Amsterdam (ca. 10) en Zoutelande (>25) zijn er meer gemeld. Van de laatste twee locaties is bekend dat de vogels al jaren aanwezig zijn (R. Teixeira resp. F. Arts pers. med.).

Het bovengeschetste beeld zal verre van volledig zijn. Het maakt echter wel duidelijk dat ontsnapte exemplaren in staat zijn om zich voort te planten en lokaal zelfs jarenlang stand te houden. Informatie over rassen is niet bekend.

Bron

Auteur(s)

Vergeer, J.-W.