Overslaan en naar de inhoud gaan

Stadsduif Columba livia f. domestica

Foto: Bas van Hulst-Kuiper

Indeling

Columba [genus]
livia [soort] (1/1)

Voor het eerst in de Nederlandse ornithologie is met de onderhavige broedvogelkartering de Stadsduif in kaart gebracht. Helaas is verzuimd de waarnemers het onderscheid tussen Stads- en gedomesticeerde duiven uit te leggen. Vogelaars, vogelbestrijders en het grote publiek zijn geneigd beide geringschattend op één hoop te gooien. Dat is onterecht (Johnston & Janiga 1995). Stadsduiven bereiken immers op eigen houtje hoge dichtheden in verstedelijkt gebied ondanks tegenwerking van mensen, broeden jaarrond onder soms ongunstige omstandigheden en doen aan positieve en negatieve partnerselectie binnen een brede waaier van uiterlijke kenmerken. Hun genetische flexibiliteit heeft de menselijk gestuurde selectie uit hun voorgeschiedenis (gedomesticeerde duiven) deels ongedaan gemaakt. Stadsduiven - niét gedomesticeerde duiven - zijn onderhevig aan natuurlijke selectie! Deze verschillen tussen Stads- en gedomesticeerde duiven zijn significant. De naam Stadsduif is gekozen omdat 'verwilderde duif' verwarring oplevert met niet-teruggekeerde postduiven en ontsnapte tamme duiven.

Bron

Auteur(s)

Bijlsma, R.G.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.