Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Narcissus cyclamineus

Indeling

Narcissus [genus] (8/1)

Indeling

Narcissus [genus] (8/1)

Voorkomen

StatusIn Nederland. Precieze status nog niet bepaald. ( 0a

0a Correct, te verfijnenSoort komt in Nederland voor maar de precieze status moet nog worden bepaald.

)
ReferentieNDFF Verspreidingsatlas Vaatplanten
ExpertOdé, B. (FLORON)