Overslaan en naar de inhoud gaan

Pampagras Cortaderia selloana

Indeling

Poaceae [familie]
Cortaderia [genus] (1/0)
selloana [soort]

Indeling

Poaceae [familie]
Cortaderia [genus] (1/0)
selloana [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Redelijke mate van zekerheid (een of enkele bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Cortaderia is al geruime tijd als siergras in de handel onder de naam Pampagras of Pampasgras. Vanaf 2008 worden in toenemende mate verwilderingen waargenomen. Vestigingen op braakliggende terreinen duiden op verspreiding door middel van zaden, die door de wind verspreid worden (vruchtpluis). De toename kan mogelijk verklaard worden wordt doordat er aanvankelijk alleen vrouwelijke cultivars in de handel waren. Nu er recent ook stuifmeel producerende cultivars in de handel zijn worden de vrouwelijke cultivars bestoven en zetten zaad.
Vestigingsstatus In gevangenschap/gecultiveerd
Zeldzaamheid Zeldzaam
Invasiviteit Potentieel invasief
Invasiviteit (toelichting) In enkele Zuid-Europese landen en in Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland wordt Pampagras als een invasieve exoot beschouwd. In gematigde klimaatzone's gedraagt de soort zich binnen Europa (nog) niet invasief, maar breidt zich wel uit. Mogelijk vestigt de soort zich in Nederland in droge biotopen als de kust- of rivierduinen. In België zijn meerdere vestigingen uit het duingebied bekend. In Nederland is de soort tot nog toe alleen in Zeeuw-Vlaanderen in een duingebied waargenomen.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste melding 2008
Natuurlijke verspreiding Zuid-Amerika
Verspreiding in Nederland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) Verwilderingen worden verspreid over het land waargenomen, veelal in of in de omgeving van stedelijk gebied op stenige plaatsen of langs infrastructuur. Nog weinig of geen vestigingen in natuurlijke biotopen.
  Habitats Stedelijke gebieden
  Wijze van introductie Sierdoeleinden
  Impact
 • Concurrentie
 • Gering
 • Ecologische impact (toelichting) Gezien de zeldzaamheid van het voorkomen in met name stedelijke omgeving is de ecologische impact in Nederland vooralsnog uiterst gering zo niet afwezig. In zuidelijke landen worden inheemse soorten verdrongen en door ophoping van dood bladmateriaal neemt de brandgevoeligheid van gebieden toe.