Overslaan en naar de inhoud gaan

Kudzu Pueraria montana var. lobata

Foto: Johan van Valkenburg

Indeling

Pueraria [genus]
montana [soort] (1/0)
lobata [variƫteit]

Kudzu is een forse, semi-houtige, meerjarige klimplant. De planten bloeien van juni tot september,  de vruchten ontwikkelen zich van september tot januari. De plant kan zeer snel groeien; tot wel 26 cm per dag en 15 meter per groeiseizoen. Op plaatsen waar de stengel de bodem raakt vormt de plant nieuwe wortels. Ook kan de plant zich snel uitbreiden door uitlopers te maken. In de Verenigde staten produceert  de soort weinig zaden maar breidt ze zich hoofdzakelijk  vegetatieve uit door middel van uitlopers. Er wordt aangenomen dat de lage zaadproductie een gevolg is van de afwezigheid van geschikte bestuivers. Mogelijk speelt ook een rol dat kruisbestuiving noodzakelijk is voor een goede zaadzetting en de populaties in de VS voornamelijk door vegetatieve vermeerdering zijn ontstaan en dus genetisch identiek zijn.

Verplaatsing In haar oorspronkelijke leefgebied breidt kudzu zich over kleine afstanden uit door uitlopers te vormen, en over grotere afstanden via zaadverspreiding door zoogdieren en vogels. In haar geïntroduceerde range vindt echter weinig zaadproductie plaats, waardoor de verspreiding over grote afstanden minimaal is. In Zwitserland is op veel van de plaatsen waar de soort is opgedoken tuinafval gevonden. Er wordt daarom gedacht dat tuinafval een belangrijke manier van verspreiding is. Het verplaatsen en de verkoop van planten voor de tuin- en landbouw is een andere primaire route voor het bereiken van nieuwe gebieden.

Bron

Auteur(s)

Fraaije, R.