Overslaan en naar de inhoud gaan

Oostelijke boomkikker Hyla orientalis

Indeling

Hylidae [familie]
Hyla [genus] (3/2)
orientalis [soort]

Indeling

Hylidae [familie]
Hyla [genus] (3/2)
orientalis [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) De soort is met zekerheid aanwezig ten noorden en zuiden van Scheveningen. Ten noorden heeft zich al een explosieve uitbreiding voltrokken. Ten zuiden is de soort minder lang aanwezig en is sprake van enige uitbreiding. Ten zuiden van Scheveningen liggen veel minder wateren en zijn de duinen smaller, waardoor daar ook minder kansen voor een explosieve toename zijn.
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Lokaal
Invasiviteit Invasief
Invasiviteit (toelichting) Plant zich succesvol voort en breidt zich uit in de duinen. In dergelijke duinlandschappen met ondiepe wateren, een zeer gevarieerd, halfopen landhabitat met veel struwelen vinden alle boomkikkersoorten een optimale habitat. Ze kunnen zich er in hoog tempo uitbreiden. Boomkikkers zijn ook in staat om grote afstanden over land af te leggen. De soort kan hybridiseren met de inheemse boomkikker (Hyla arborea); een soort waar veel beschermingswerk voor is uitgevoerd. Secundaire verspreiding van H. orientalis naar gebieden met H. arborea, zal leiden tot ernstige genetische aantasting van inheemse populaties van laatstgenoemde soort.
Type introductie Opzettelijk
Jaar van eerste introductie 1990 - 2000
Jaar van eerste melding 2000
Natuurlijke verspreiding
 • Azië
 • Europa
 • Verspreiding in Nederland
 • Drenthe
 • Zuid-Holland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) Gemeld van de vastelandsduinen ten noorden en ten zuiden van Scheveningen in 2022. Omdat boomkikkers hier vanaf 2000 verschenen, is het aannemelijk dat dat ongeveer het jaar van introductie is geweest voor H. orientalis (en dat H. arborea hier waarschijnlijk nooit is geïntroduceerd). In 2016 is de soort ook vastgesteld in Zuidwest-Drenthe aan de hand van een eDNA-bemonstering. In Drenthe was het niet duidelijk of genetisch zuivere exemplaren aanwezig waren, of hybriden met de ook aanwezige Hyla arborea. Deze laatste soort is inheems in Nederland, maar werd op dezelfde plek in Zuidwest-Drenthe illegaal uitgezet.
  Habitats
 • Meren
 • Kustgebied
 • Oeverzones
 • Wetlands
 • Stedelijke gebieden
 • Agrarische gebieden
 • Gemengd conifeer-/loofbos
 • Gematigd loofbos
 • Struweel
 • Onder menselijk beheer
 • Wijze van introductie
 • Huisdier-/aquariumhandel
 • Onwetend bezit
 • Impact
 • Predatie
 • Concurrentie
 • Ziekteoverdracht
 • Genetisch
 • Ecologische impact (toelichting) Kan hybridiseren met de inheemse Hyla arborea, een soort die door forse beheerinspanningen de laatste decennia eindelijk uit een diep dal is gekropen. Er zijn persoonlijke mededelingen van mensen die in Zuidwest-Drenthe boomkikkers hebben gehaald/gekregen om ze te verplaatsen naar Overijssel. Deze illegale acties kunnen eenvoudig leiden tot verspreiding van genetisch materiaal dat niet oorspronkelijk is in West-Europa. Dat kan leiden tot genetische verarming van inheemse boomkikkerpopulaties en mogelijk ook de teloorgang daarvan. Iets vergelijkbaars zou, door secundaire verspreiding (opnieuw 'geholpen' door de mens), vanuit de uitheemse duinpopulaties kunnen gebeuren. De grote populaties die in relatief korte tijd in de duinen zijn ontstaan, kunnen een impact hebben op andere amfibieënsoorten en bijvoorbeeld (water)macrofauna via concurrentie en predatie. Het loslaten van gehouden amfibieën, brengt ook altijd het risico van ziekte-inbreng mee, aangezien in de dierenhandel en terrariumhobby diverse ziekten rondgaan.
  Economische impact (toelichting) Niet bekend en niet verwacht.

  Publicaties