Overslaan en naar de inhoud gaan

Oenothera jueterbogensis

Indeling

Onagraceae [familie]
Oenothera [genus] (28/4)

Indeling

Onagraceae [familie]
Oenothera [genus] (28/4)

Exotenpaspoort ?

Reƫle kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Redelijke mate van zekerheid (een of enkele bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Oenothera jueterbogensis is een taxon waarvan de status nog onduidelijk is. Door sommige taxonomen wordt dit taxon gezien als een vorm van Oenothera biennis. In Duitsland en Polen wordt dit taxon als een aparte soort onderscheiden. In 2018 is het taxon aangetroffen op ruderale terreinen in 3 kilometerhokken in Noord-Holland. Waarschijnlijk komt de soort al langer en algemener voor maar wordt de soort niet herkend. Ondanks de korte levensduur van de planten (ze sterven af na bloei en zaadzetting) en het vaak tijdelijke karakter van de groeiplaatsen kan Oenothera jueterbogensis waarschijnlijk als gevestigd worden beschouwd.
Vestigingsstatus Gevestigd
Invasiviteit Niet invasief
Invasiviteit (toelichting) Oenothera's vestigen zich in hoofdzaak in verstoorde mileu's of in vroege successiestadia en niet in stabiele natuurlijke vegetaties of latere successiestadia. Vanwege hun beperkte levensduur en het missen van aanpassingen voor lange afstandsverspreiding wordt hun invasiviteit over het algemeen als gering ingeschat.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste melding 2018
Natuurlijke verspreiding Noord-Amerika
Verspreiding in Nederland Noord-Holland
Verspreiding in Nederland (toelichting) Op braakliggende terreinen in de omgeving van Alkmaar en Amsterdam.Tot nu toe zijn alleen in Noord-Holland aangetroffen planten met zekerheid op naam gebracht. Het is waarschijnlijk dat de soort binnen Nederland een wijdere verspreiding heeft.
Habitats Verstoorde gebieden
Wijze van introductie Sierdoeleinden
Impact Gering