Overslaan en naar de inhoud gaan

Vensterglasschelp Theora lubrica

Foto: Marion Haarsma

Indeling

Semelidae [familie]
Theora [genus] (1/1)
lubrica [soort]

Indeling

Semelidae [familie]
Theora [genus] (1/1)
lubrica [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Soort is vastgesteld door meerdere experts (Faasse et al. 2019).
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Lokaal
Invasiviteit Potentieel invasief
Invasiviteit (toelichting) Theora lubrica vertoont alle kenmerken van een invasieve exoot. De soort is niet gevoelig voor verontreiniging en lage zuurstofgehaltes, kent een snelle voortplanting en een korte generatietijd. In het Grevelingenmeer komen de dieren voor tussen andere exoten, zoals de tweekleppige Mulinia lateralis en de borstelwormen Euchone limnicola en Pseudopolydora paucibranchiata. Elders wordt Theora lubrica soms beschouwd als een van de ergste invasieve soorten. Aangezien het dier – naar nu blijkt – al lang onopgemerkt in het Deltagebied voorkwam en er geen sterke impact door de soort is opgetekend, zou de impact bij ons kunnen meevallen.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie 1970 - 1980
Jaar van eerste melding 2002
Natuurlijke verspreiding
 • Azië
 • Noordelijke Stille Oceaan
 • Verspreiding in Nederland
 • Noord-Holland
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) De Vensterglasschelp leeft in zacht sediment tot diepten van zo’n honderd meter. Oorspronkelijke komt de soort voor aan de Aziatische oostkust vanaf Japan tot Indonesië. Al lang geleden is de soort elders geïntroduceerd: Australië (1958) en Californië (1968). Vanaf 2001 werden bovendien exemplaren ontdekt in Europese havens en baaien (Italië 2001; Israël 2006; Spanje 2010; Engeland 2018). Omdat de schelp veel lijkt op die van de inheemse Glanzende dunschaal Abra nitida , onderzochten Faasse en zijn collega's materiaal uit sterk brakke wateren opnieuw. Hieruit bleek dat de Vensterglasschelp zeker al sinds 2003 in Nederland voorkomt. Naar verwachting gaan ook oudere waarnemingen uit het Deltagebied (eind jaren 80) over deze exoot. Met zekerheid zijn nu exemplaren bekend uit het kanaal door Walcheren, de Oosterschelde, het Grevelingenmeer en het Veerse meer. Daarnaast is er een waarneming uit 2002 (als A.nitida) uit het Noordzeekanaal.
  Habitats
 • Mariene habitats
 • Estuaria en brakwatergebieden
 • Wijze van introductie
 • Aquacultuur
 • Ballastwater schip/boot
 • Impact Niet bekend
  Ecologische impact (toelichting) Mogelijk concurrentie met inheemse soorten om voedsel en plaats
  Economische impact (toelichting) Economische gevolgen zijn niet gerapporteerd

  Publicatie