Overslaan en naar de inhoud gaan

Halyomorpha halys

Foto: Gerard Lommen

Indeling

Pentatomidae [familie]
Halyomorpha [genus] (1/0)
halys [soort]

Indeling

Pentatomidae [familie]
Halyomorpha [genus] (1/0)
halys [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Redelijke mate van zekerheid (een of enkele bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) De soort is gevestigd in Amerika en ook in Europa heeft ze zich zeer snel uitgebreid.
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Zeldzaam
Invasiviteit Invasief
Invasiviteit (toelichting) De soort heeft zich na introductie in korte tijd uitgebreid in de USA en Europa. Ze leeft op een grote diversiteit aan waardplanten. Wel lijken de klimatologische omstandigheden beperkend te zijn voor de mate van invasiviteit. In het oorsprongsgebied in Zuidoost-Azië heeft de soort vele generaties per jaar, maar in de USA en Europa slechts één. Dit betekent echter ook dat als de temperaturen in onze streken blijven stijgen de soort zich steeds sneller zal kunnen uitbreiden en wellicht ook grotere populaties kan vormen.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie 2016 - 2018
Jaar van eerste melding 2018
Natuurlijke verspreiding Azië
Verspreiding in Nederland
 • Gelderland
 • Limburg
 • Overijssel
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) Tot nu toe slechts uit drie provincies bekend, maar de soort zal zich ongetwijfeld in de komende jaren verder uitbreiden.
  Habitats
 • Kustgebied
 • Stedelijke gebieden
 • Agrarische gebieden
 • Verstoorde gebieden
 • Gemengd conifeer-/loofbos
 • Gematigd loofbos
 • Struweel
 • Graslanden en heide
 • Wijze van introductie Verontreinigd kwekerijmateriaal
  Impact
 • Herbivorie
 • Concurrentie
 • Sociaal-economisch
 • Ecologische impact (toelichting) Mogelijk zou deze soort kunnen concurreren met inheemse wantsen.
  Economische impact (toelichting) De nimfen en imago's vreten aan de bovengrondse delen van de waardplanten (ook siergewassen, fruitbomen, groentes en kruiden) en zo voor inkomstenderving van telers zorgen. Ze kunnen massaal in huizen overwinteren en daarmee overlast veroorzaken. Overigens wordt verwacht dat doordat ze in gematigde streken slechts één generatie hebben, de schade gering zal zijn.

  Publicatie