Overslaan en naar de inhoud gaan

Agrilus bilineatus

Foto: Hanna Royals, Screening Aids, USDA APHIS PPQ, Bugwood.org

Indeling

Agrilinae [subfamilie]
Agrilus [genus] (17/14)
bilineatus [soort]

Voorkomen

StatusExoot, verwacht. (3cE)
Habitatland

Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van Agrilus bilineatus omvat oostelijk Noord-Amerika vanaf de maritieme provincies van Canada westelijk tot aan de Rocky Mountains en zuidelijk tot Florida en Texas (Dunbar & Stephens 1976, Van Driesche et al. 2013). In 2013 werd de soort voor het eerst verzameld in het Europese deel van Turkije, deze vondst werd gevolgd door een tweede waarneming in 2016 (Hizal & Arslangündoğdu 2018). Jendek (2016) vermeldt een eerdere te bevestigen vondst uit 2002, circa 200 km oostelijker uit Aziatisch Turkije.

Waarnemingen

Voor deze soort geldt dat een waarneming gemeld moet worden aan de NVWA (via info@nvwa.nl of T: 0900-0388), eventueel via EIS Kenniscentrum Insecten. Indien mogelijk, graag ook direct een monster opsturen naar het Nationaal Referentie Centrum, NVWA, Geertjesweg 15, Wageningen. Indien dit niet mogelijk is, kan in ieder geval geprobeerd worden een foto te maken om die samen met de exacte locatieaanduiding van de vindplaats door te geven.

Bron

Auteur(s)

Colijn, E.O.