Overslaan en naar de inhoud gaan

Malvastrum americanum

Indeling

Malvaceae [familie]
Malvastrum [genus] (2/0)
americanum [soort]

Indeling

Malvaceae [familie]
Malvastrum [genus] (2/0)
americanum [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Nee
Betrouwbaarheid beoordeling Onzekerheid (enkel gebaseerd op inschatting door expert)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Malvastrum americanum is oorspronkelijk inheems in de tropische en subtropische klimaatzone's van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. De soort komt tegenwoordig in veel tropische gebieden als onkruid voor. In Europa (België, Groot-Brittanië, Frankrijk, Duitsland) werd de soort als woladventief beschouwd. In België is de soort in 1892 aangetroffen langs één van de bovenlopen van de Maas (Vesder). In 2011 werd de soort op de Belgische oever van de Grensmaas gevonden en in 2019 en 2020 aan de Nederlandse kant. M. americanum is vorstgevoelig en hier waarschijnlijk 1-jarig. Mogelijk zijn de groeiplaatsen langs de Grensmaas, terug te voeren op ontkieming uit een oude zaadbank. Alhoewel de planten in 2 opeenvolgende jaren zijn aangetroffen is het nog onduidelijk in hoeverre het voorkomen langs de Grensmaas bestendig is.
Vestigingsstatus Onbekend
Zeldzaamheid Zeldzaam
Invasiviteit Potentieel invasief
Invasiviteit (toelichting) De soort wordt in Australië, Hawaii, de Galapagos eilanden, Taiwan, en in delen van China en Indonesië als invasief beschouwd. De soort wordt vooral in tropische en sub-tropische klimaten als invasief en als een onkruid beschouwd. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor invasiviteit in gematigde klimaatzone's.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste melding 2019
Natuurlijke verspreiding
 • Noord-Amerika
 • Zuid-Amerika
 • Verspreiding in Nederland Limburg
  Verspreiding in Nederland (toelichting) De soort is tot nu toe alleen aangetroffen in pioniervegetaties op 's zomers droogvallende grindrijke oevers langs de Grensmaas.
  Habitats Oeverzones
  Wijze van introductie
 • Contaminant op dieren
 • Zaadcontaminant
 • Impact Niet bekend
  Economische impact (toelichting) In Australie zijn gevallen van magnesiumgebrek (kopziekte) bij schapen bekend die veroorzaakt worden door consumptie van M. americanum. Ook bij de schapenziekte 'humpy-back' zou inname van o.a. M. americanum een rol spelen.