Overslaan en naar de inhoud gaan

Wijde alsem Artemisia princeps

Indeling

Asteraceae [familie]
Artemisia [genus] (18/5)
princeps [soort]

Indeling

Asteraceae [familie]
Artemisia [genus] (18/5)
princeps [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Redelijke mate van zekerheid (een of enkele bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Artemisia princeps is een overblijvende soort die zich met lange ondergrondse uitlopers sterk vegetatief vermeerderd. De plant is oorspronkelijk afkomstig uit Oost-Azië. In België is deze soort al vanaf 2000 bekend, met name uit de havengebieden van Antwerpen en Zeebrugge. Hier zijn zeer grote, bestendige populaties bekend. Vanaf 2013 zijn er waarnemingen bekend uit het havengebied van Rotterdam en bij Dordrecht. Door de grote gelijkenis met Artemisia vulgaris , Artemisia verlotiorum en de hybride tussen deze soorten (Artemisia x wurzellii) is de soort waarschijnlijk lang niet herkend en voor één van deze soorten uitgemaakt.
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Zeldzaam
Invasiviteit Potentieel invasief
Type introductie Onbekend
Jaar van eerste melding 2013
Natuurlijke verspreiding Azië
Verspreiding in Nederland Zuid-Holland
Verspreiding in Nederland (toelichting) De soort wordt pas recent in Nederland (en België) herkend en is voorheen mogelijk voor andere soorten aangezien. De soort is nu bekend van het havengebied van Rotterdam (berm A15) en uit Dordrecht.
Habitats Verstoorde gebieden
Wijze van introductie Onbekend
Impact Concurrentie
Ecologische impact (toelichting) In Nederland en België zijn nog geen vestigingen in natuurlijke biotopen bekend. De soort is tot nu toe in hoofdzaak aangetroffen in bermen, op taluds, langs spoorwegen en op braakliggende terreinen. De soort vormt dichte éénsoortige vegetaties. Bij groeiplaatsen in natuurgebieden zou de inheemse flora verdrongen kunnen worden.
Economische impact (toelichting) Het pollen is allergeen (hooikoorts). In Japan, China en Korea worden zachtgekookte bladeren door rijstdumplings (mochi) gemengd.