Overslaan en naar de inhoud gaan

Pterolophia angusta subsp. multinotata

Indeling

angusta [soort] (1/0)
multinotata [ondersoort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Redelijke mate van zekerheid (een of enkele bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Omdat de klimatologische omstandigheden in het gebied van oorsprong vergelijkbaar zijn met die in Duitsland en andere EU-landen bestaat er een kans dat deze soort zich hier zou weten te vestigen.
Vestigingsstatus Niet gevestigd
Zeldzaamheid Verdwenen
Invasiviteit Potentieel invasief
Invasiviteit (toelichting) In 2017 is een risicoanalyse uitgevoerd voor Pterolophia angusta multinotata vanwege de onderschepping van de soort in Hamburg. In het rapport wordt geconcludeerd dat de soort een aanzienlijk risico vormt voor Duitsland en andere EU-landen vanwege de potentiële schade die zij zou kunnen veroorzaken aan diverse loofbomen.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie 2017
Jaar van eerste melding 2017
Jaar van uitroeiing 2017
Natuurlijke verspreiding Azië
Verspreiding in Nederland Noord-Holland
Verspreiding in Nederland (toelichting) Een enkel exemplaar bekend dat in 2017 in een tuintje in de binnenstad van Alkmaar werd aangetroffen op het laken tijdens het vangen van nachtvlinders met licht.
Habitats
 • Gemengd conifeer-/loofbos
 • Gematigd loofbos
 • Wijze van introductie
 • Houthandel
 • Transport van habitatmateriaal (grond, vegetatie, hout)
 • Impact Herbivorie
  Ecologische impact (toelichting) Zou (potentieel) schade kunnen veroorzaken aan diverse loofbomen: onder andere eik Quercus, iep Ulmus, berk Betula, Lespedeza, es Fraxinus, ‘wax tree’ Toxicodendron succedaneum, Caragana en Acanthus.
  Economische impact (toelichting) Zou (potentieel) schade kunnen veroorzaken aan diverse loofbomen: onder andere eik Quercus, iep Ulmus, berk Betula, Lespedeza, es Fraxinus, ‘wax tree’ Toxicodendron succedaneum, Caragana en Acanthus.

  Publicatie

   Heijerman, Th. & J. van Roosmalen 2020. Eerste exemplaar van de exotische boktor Pterolophia angusta multinotata in Nederland (Coleoptera: Cerambycidae). Entomologische Berichten 80 (4): 118-121.