Overslaan en naar de inhoud gaan

Pterolophia angusta subsp. multinotata

Indeling

angusta [soort] (1/0)
multinotata [ondersoort]

In 2017 is een risicoanalyse uitgevoerd voor Pterolophia angusta multinotata vanwege de onderschepping van de soort in Hamburg. Daar werd ze aangetroffen in een ‘Wurzelkörbe zu Zierzwecken aus China’ (Schrader 2017, www.eppo.int).

In het rapport wordt geconcludeerd dat de soort een aanzienlijk risico vormt voor Duitsland en andere EU-landen vanwege de potentiële schade die zij zou kunnen veroorzaken aan diverse loofbomen. Omdat de klimatologische omstandigheden in het gebied van oorsprong vergelijkbaar zijn met die in Duitsland en andere EU-landen bestaat er een kans dat deze soort zich hier zou weten te vestigen. Of ze ook daadwerkelijk schadelijk zou kunnen zijn voor de genoemde boomsoorten is onduidelijk. In het rapport wordt nog wel melding gemaakt van schade aan struiken die worden aangeplant in China in de strijd tegen woestijnvorming en verzanding. Het gaat daarbij met name om Caragana korshinskii. In Nederland worden in tuincentra wel soorten en hun cultivars van het genus Caragana verhandeld, zoals C. arborescens, die de erwtenstruik wordt genoemd.

De soort zou inheemse bomen kunnen aantasten en zou zich hier kunnen vestigen, maar de risico-inschatting wordt als zeer onzeker gekenschetst. Volgens het rapport is de kever in haar gebied van oorsprong ook nog eens zeldzaam. Dit leidde ertoe dat het fytosanitaire risico als middelmatig werd gekwalificeerd. In de EPPO-versie van het rapport wordt echter gesteld dat P. a. multinotata een aanzienlijk risico vormt voor Duitsland en andere lidstaten van de EU. Om die reden zouden preventieve maatregelen genomen moeten worden tegen het risico op introductie van dit potentiële quarantaine-organisme. Ook werd aanbevolen om de in Hamburg onderschepte lading te vernietigen.

Bron

Auteur(s)

Heijerman, Th.