Overslaan en naar de inhoud gaan

Bursaphelenchus sexdentati

Indeling

Bursaphelenchus [genus] (5/1)
sexdentati [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Redelijke mate van zekerheid (een of enkele bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Deze houtbewonende nematode is algemeen in Europa, maar in Nederland slechts bekend uit een lading dennenschors uit Portugal, waardoor ze thans als exoot geclassificeerd moet worden. Mogelijk blijkt het ook een inheemse soort te zijn.
Vestigingsstatus Niet gevestigd
Zeldzaamheid Uitgeroeid
Invasiviteit Niet invasief
Invasiviteit (toelichting) Mogelijk een soort die van nature voorkomt in Nederland. het is in elk geval een wijdverspreide Europese soort.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie 2012
Jaar van eerste melding 2012
Jaar van uitroeiing 2012
Natuurlijke verspreiding Europa
Verspreiding in Nederland (toelichting) Eénmaal aangetroffen in een lading schors van dennen tijdens een importinspectie.
Habitats Gemengd conifeer-/loofbos
Wijze van introductie
  • Tuinbouw
  • Verontreinigd kwekerijmateriaal
  • Organisch verpakkingsmateriaal
  • Impact Herbivorie
    Ecologische impact (toelichting) Deze nematode leeft van schimmels in hout en bast. Er zijn geen ecologische effecten bekend op andere soorten en mogelijk is de nematode ook inheems.
    Economische impact (toelichting) Geen.

    Publicatie