Overslaan en naar de inhoud gaan

Kaukasische dwerggrondel Knipowitschia caucasica

Foto: Jelger Herder

Indeling

Gobiidae [familie]
Knipowitschia [genus] (1/0)
caucasica [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Sinds mei 2020 is deze soort meermaals door diverse (professionele) bronnen waargenomen. Tot nu toe (01-2021) kan deze soort lokaal hoge dichtheden bereiken en koloniseert in een hoog tempo andere wateren.
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Lokaal
Invasiviteit Potentieel invasief
Invasiviteit (toelichting) Deze generalist heeft een zeer brede niche waardoor biotopen bezet worden waar andere benthische vissoorten zich minder goed kunnen handhaven. Gegevens uit het buitenland (in- en exclusief oorspronkelijk leefgebied) geven aan dat deze soort zich over het algemeen niet invasief gedraagt. Echter heeft deze soort zich pas recent in het Rijnsysteem gevestigd waardoor de impact op het ecosysteem nog nader onderzocht dient te worden.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie 2020
Jaar van eerste melding 2020
Natuurlijke verspreiding Europa
Verspreiding in Nederland
 • Friesland
 • Noord-Brabant
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) Vooral in en rondom de grote rivieren en estuaria
  Habitats
 • Estuaria en brakwatergebieden
 • Meren
 • Waterwegen
 • Kustgebied
 • Oeverzones
 • Wijze van introductie
 • Ballastwater schip/boot
 • Onderling verbonden waterwegen/bassins/zeeën
 • Impact
 • Predatie
 • Nieuwe bron in voedselweb
 • Concurrentie

 • Publicatie