Overslaan en naar de inhoud gaan

Italiaanse boomkikker Hyla intermedia

Indeling

Hylidae [familie]
Hyla [genus] (3/2)
intermedia [soort]

Indeling

Hylidae [familie]
Hyla [genus] (3/2)
intermedia [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Redelijke mate van zekerheid (een of enkele bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Soort is met zekerheid aanwezig ten zuiden van Scheveningen. In dit gebied (Westduinpark) breiden de daar aanwezige boomkikkers (genetisch materiaal van Hyla intermedia en ook Hyla orientalis) zich uit.
Vestigingsstatus Onbekend
Zeldzaamheid Zeldzaam
Invasiviteit Invasief
Invasiviteit (toelichting) De Italiaanse boomkikker (of hybriden ervan; exacte status individuen is op basis van mtDNA niet vast te stellen) lijken zich sinds de introductie in 2017 stand te houden en licht uit te breiden in Westduinpark. In dergelijke duinlandschappen met ondiepe wateren, een zeer gevarieerd, halfopen landhabitat met veel struwelen vinden alle boomkikkersoorten een optimale habitat. Ze kunnen zich er in hoog tempo uitbreiden. Boomkikkers zijn ook in staat om grote afstanden over land af te leggen.
Type introductie Opzettelijk
Jaar van eerste introductie 1990 - 2017
Jaar van eerste melding 2002
Natuurlijke verspreiding Europa
Verspreiding in Nederland
 • Friesland
 • Zuid-Holland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) Deze cryptische soort is in 2022 middels genetisch onderzoek (mtDNA) aangetoond in Westduinpark (ten zuiden van Scheveningen). Het kan hierbij ook om hybride dieren gaan, dat is via mtDNA niet aan te tonen. In 4 van de 13 daar onderzochte individuen is mtDNA van Italiaanse boomkikker aangetroffen. De eerste boomkikkermeldingen (exacte soort was toen nog onbekend) in Westduinpark dateren van 2017. Rond 1990 is de soort ook geïntroduceerd op Terschelling (gemeld in 2002), maar daar zijn al meer dan 15 jaar geen boomkikkers meer gemeld.
  Habitats
 • Meren
 • Kustgebied
 • Oeverzones
 • Wetlands
 • Stedelijke gebieden
 • Agrarische gebieden
 • Gemengd conifeer-/loofbos
 • Gematigd loofbos
 • Struweel
 • Onder menselijk beheer
 • Wijze van introductie Huisdier-/aquariumhandel
  Impact
 • Predatie
 • Concurrentie
 • Ziekteoverdracht
 • Genetisch
 • Ecologische impact (toelichting) Illegaal geïntroduceerde duinpopulaties van boomkikkers blijken de laatste twee decennia explosief toe te kunnen nemen. Het betreft dan niet Hyla intermedia (zie ook exotenpaspoort van Hyla orientalis), maar ook van deze soort is het de verwachting dat ze zich in de Nederlandse duinhabitats kan vestigen en uitbreiden. Deze grote populaties die in korte tijd in de duinen zijn ontstaan, kunnen een impact hebben op andere amfibieënsoorten en bijvoorbeeld (water)macrofauna via concurrentie en predatie. Hyla intermedia is in natuurlijke contactzones in staat om met Hyla arborea (de enige in Nederland inheemse boomkikkersoort) te hybridiseren en dit kan naar alle waarschijnlijkheid ook in Nederland plaatsvinden, indien dieren uit de duinpopulatie in contact worden gebracht met inheemse populaties (secundaire verspreiding). Dit kan ernstige genetische effecten hebben. Zo is uit het westen van Zwitserland bekend dat een grote inheemse Hyla arborea populatie, volledig vervangen is door daar geïntroduceerde Hyla intermedia. Het loslaten van gehouden amfibieën, brengt ook altijd het risico van ziekte-inbreng mee, aangezien in de dierenhandel en terrariumhobby diverse ziekten rondgaan.
  Economische impact (toelichting) Niet bekend en niet verwacht.

  Publicaties