Overslaan en naar de inhoud gaan

Exoten in Nederland

RAVON standaardiseert de Nederlandse namen van zoetwatervissen

Sytske de Waart - 12 oktober 2021
Kesslers grondel (Ponticola kessleri)
/ Foto:
Jelger Herder

Namen van soorten veranderen geregeld als gevolg van nieuwe inzichten die ontstaan door wetenschappelijke studies. Vanaf het einde van de 20e eeuw heeft er ook een sterke uitbreiding van onze zoetwatervisgemeenschap plaatsgevonden met exotische soorten. Eenduidig gebruik van namen, zowel wetenschappelijke als Nederlandse, is belangrijk wanneer we over soorten communiceren en gegevens opslaan in databanken. RAVON heeft een actuele namenlijst gemaakt van de Nederlandse en Vlaamse zoetwatervissen. Het Nederlands Soortenregister is hier, waar nodig, op aangepast. 

Bron

Spikmans, F., J. Kranenbarg, P. Veenvliet, W. van Emmerik, M. Roos, F. Kouwets, H. Verreycken, R. de Ruiter & T. Buijse, 2019. Standaardlijst namen zoetwatervissen van Nederland en Vlaanderen anno 2019. Achtergronddocument. Stichting RAVON, 22 p. [link]