Overslaan en naar de inhoud gaan

Exoten in Nederland

In rottende stammen levende zwartlijf

Martijn Kos - 24 oktober 2021
Uloma culinaris, vrouwtje
/ Foto:
Oscar Vorst

In het voorjaar van 2020 werden in Brunssum de eerste Nederlandse exemplaren van de zwartlijf Uloma culinaris aangetroffen. Het genus Uloma kent meer dan 200 soorten, met de grootste soortenrijkdom in de tropen. Overal zijn deze kevers gebonden aan dood hout en worden ze gezien als indicatoren van oud bos. Uloma culinaris vormt hierop geen uitzondering en leeft in vochtige dikke liggende stammen die in een vergaand stadium van verrotting verkeren. De boomsoort lijkt hier geen grote rol te spelen, vermoedelijk omdat al het dood hout in latere rottingsfase sterk op elkaar gaat lijken. Mogelijk is het veranderende bosbeheer met meer ruimte voor dood hout er debet aan dat soort zich naar Nederland heeft uitgebreid.

Bron

Smets, K., K. Verhoogt, K. Gielen & B. Waanders 2021. Uloma culinaris (Coleoptera: Tenebrionidae) nieuw voor Nederland, met nieuwe vondsten in Belgiƫ en discussie over de habitatvoorkeur. Entomologische Berichten 81 (5): 206-210.