Overslaan en naar de inhoud gaan

Mariene biodiversiteit van Nederland

Oscar Bos en Stefan Verheyen

Berlijnse slurfwatervlo in het Haringvliet

Bram Koese - 23 december 2022
Eubosmina berolinensis, juveniel
/ Foto:
Martin Soesbergen

Slurfwatervlooien (Bosminidae) zijn als familie eenvoudig te herkennen aan de tot een ‘slurf’ met het rostrum vergroeide eerste antennne. In het Haringvliet werd bij onderzoek naar zoöplankton onverwacht de Berlijnse slurfwatervlo Eubosmina berolinensis aangetroffen. Deze watervlo heeft haar verspreidingsgebied rond het zuiden van de Oostzee. De vondst is ook verrassend omdat het een soort is van voedselarme tot matig voedselrijke, diepere meren, een habitat dat in Nederland zeldzaam is. Het Haringvliet was zeer voedselrijk in de jaren 1970, maar de voedselrijkdom is de laatste vijftig jaar sterk afgenomen en benadert nu een matig voedselrijk systeem dat voldoet aan de habitatvoorkeur van de Berlijnse slurfwatervlo.

Bron

Soesbergen, M. & D. Jonker 2022. De watervlo Eubosmina berolinensis nieuw voor de Nederlandse fauna. Nederlandse Faunistische Mededelingen 58: 83-90.