Overslaan en naar de inhoud gaan

Exoten in Nederland

Limburgse watertjes herbergen nieuw roeipootkreeftje

Bram Koese - 2 maart 2023
Paracyclops imminutus
/ Foto:
Dave Jonker

Roeipootkreeftjes vormen samen met ander zoöplankton de eerste verbinding in de voedselketen tussen fytoplankton en hogere trofische lagen zoals vissen. Hoewel ze dus een belangrijke groep in zoetwaterecosystemen vormen, is er de afgelopen 20 jaar nauwelijks onderzoek naar gedaan. Door een hernieuwde interesse in zoöplankton zijn recent nieuwe monsters genomen. Het resultaat hiervan was de ontdekking van een nieuwe soort voor Nederland: Paracyclops imminutus. Dit is de vierde soort van het genus Paracyclops die in Nederland is aangetroffen. De soort werd aangetroffen in een permanent poeltje en een greppel in Zuid-Limburg. Gezien het lang stilliggen van het onderzoek naar roeipootkreeftjes is de verwachting dat er op korte termijn meer nieuwe soorten voor Nederland gevonden zullen worden.

Bron

Jonker, D., M. Soesbergen & E.L. Binnebosz 2022. Het roeipootkreeftengenus Paracyclops in Nederland, met P. imminutus nieuw voor de fauna (Crustacea: Copepoda: Cyclopoida). Nederlandse Faunistische Mededelingen 59: 65-76.